VALKYRIENS DAGBOG

Herunder kan du følge med i Valkyriens historie. Dagbogen fortæller om skibet liv – fra stenfisker til jagtskib og sågar hvalredder. Vi opdaterer løbende dagbogen når der er nyt at berette. 

1921 – 1978

Stenfisker

Valkyrien er bygget af eg på eg i 1921 hos bygmester Albert Clausen i Bandholm. Den tilhørte datidens mindre fragtskibe og med en last tonnage på 45 tons sejlede den indenrigs fragt, så som frugt og korn fra de små øer ind til fastlandet og ofte til København. Den var rigget som jagt med et lille styrehus, hvor under en én-cylinderet Bolinder glødehoved motor var installeret.
Dens første ejer var Christian Hansen Carstensen, som sejlede fragt med Valkyrien med hjemhavn i Kragenæs i 20 år. Derefter havde den hjemsted i Bandholm med Hans Albek Jensen som skipper og ejer i de næste 20 år. Nu blev skibet mere og mere brugt til stenfiskeri og uddybning af sejlrenderne ind til de små havne. Den leverede også ballast til de store fragtskibe som udlossede i Bandholm.
Igen i 20 år havde den så hjemsted i Nakskov med Svend Aage Nielsen som ejer og skipper. Han hentede den ene 50 tons tunge last sten ind efter den anden med et større spil og ny jernmast. Dertil hørte også uddybningsarbejde og moleopbygning, som sled det gamle fartøj op. I 1978 blev Valkyrien opkøbt til muslingefiskeri med hjemhavn i Horsens. Ved skibstilsynets kontrol blev det dog konstateret, at skibet var for ringe til formålet og at store dele af konstruktionen stod over for en fornyelse. I 1980 stod Valkyrien på bunden af Grenå havn og da havnevæsenet hævede den på en blæsende oktoberdag, var formålet udelukkende ophugning.

1980 – 2006

Totalrestaureringen

I sidste øjeblik overtages Valkyrien i det nuværende eje og bugseredes til Hobro Værft.
Her henligger vraget i en årrække, hvorefter en bekostelig og lang restaureringsproces foregår i samarbejde med Hobro Værft. På nær en større lugekarm var intet af det oprindelige i skibets skrog blevet udskiftet før restaureringens start i 1983. Det halve af skibets konstruktion udskiftes og der isættes nyt maskineri og aptering. Rigningen og dæks arrangementet er opbygget i stil med de velsejlende toldkrydsjagter, så Valkyrien i dag fremstår som en kopi af en sådan.
I 2006 blev Valkyrien godkendt til chartersejlads i et begrænset fartsområde.

20XX

VALKYRIEN KLAR TIL SØS

I xxxx er Valkyrien omsider færdig. Peter og Lene Leth begynder at sejle charterture med gæster.

bla.

bla.

2013

“SKIBET SKAL SEJLE I NAT”

TV2 Nord optager serien “Skibet Skal Sejle I Nat” med Per Jensen og Jørgen Koldbæk. Sammen planlægger de at sejle ud på de store have, eller i hvert fald Mariager Fjord.

Men kommer de nogensinde afsted?
Se serien her:

2018

HVALREDDEREN

I december 2018 strandede en sejhval i Hobro Havn. 
Valkyrien meldte sig frivilligt til bjergningsopgaven. Med hjælp fra Hadsund dykkerkub blev hvalen spændt fast til skibssiden og sejlet ind til kajen i Hobro Havn. Her blev den dissekeret og skellettet vil i 2020 blive udstillet i Skibstømrerhuset.