Besætning

Peter Leth: Skipper

Som uddannet Sætteskipper og Skibstømrer har Peter livslang erfaring til søs. Til dagligt er Peter værftsejer på Hobro Værft, hvor de gamle bevaringsværdige træskibe sættes i stand og klargøres til sommerhalvåret. 
Peter har arbejdet en del år med pædagogisk arbejde på opholdssteder og med skibsprojekter for udsatte unge.

Lene Leth: Bedstemand
Uddannet Pædagog og tidligere børnehaveklasseleder. Har arbejdet på forskelligartede institutioner, herunder også inden for det maritime. Lene er nu ansat på Hobro Værft som kontoradministrator.